Katil Yosun Caulerpa taxifolia ve Terorist Yosun Caulerpa racemosa Hakkında Yeni Öğrendiklerimiz

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ulvophyceae sınıfına ait yaklaşık 1000 Caulerpa türü tespit edilmiş olup bu türler genelde sıcak ve tropikal denizleri tercih etmektedirler. Bu türler arasında yer alan Caulerpa taxifolia ve Caulerpa racemosa Akdeniz’de hala yayılışlarını büyük bir hızla sürdürmektedirler. Caulerpa racemosa’nın Akdeniz’de üç değişik varyasyonu bilinmektedir. Bunlardan C. racemosa var. turbinata ve C. racemosa var. lamourouxii 1920’li yıllardan beri Akdeniz kıyılarında nadiren görülmektedir. Ancak 1990’lı yılların başında ortaya çıkan istilacı formu çok kısa bir sürede Akdeniz’in büyük bir kısmına yayılmıştır(1). Caulerpa racemosa varyasyonlarının; Caulerpa scalpelliformis ve Caulerpa mexicana gibi lesepsiyen (Kızıl Deniz göçmeni) göçmen olarak düşünülmesinin yanı sıra, son yılarda yapılan moleküler analizler istilacı formunun C.racemosa ile henüz tanımlanmayan başka bir türün çaprazlaşması (hibrid) sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dair bilgiler vermektedir(2).

Katil yosun olarak bilinen Caulerpa taxifolia’nın ise Akdeniz’deki orjini üzerine literatürde iki tip hipotez bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Caulerpa mexicana’nın Kızıldenizden göçü ve Caulerpa taxifolia’ya metamorfozunu savunurken, ikinci hipotez ise Caulerpa taxifolia’nın Akdeniz’deki bir akvaryum tarafından kazara denize bulaştırıldığını savunmaktadır(3). Ulm Universitesinden Dr. Joerg Wiedenmann’ın dünyanın değişik kıyılarından toplanan Caulerpa taxifolia numuneleri üzerine yaptığı DNA analizleri ikinci hipotezi desteklemektedir (4). Dr.Wiedenmann’nın araştırmalarına göre Manly Limanı-Moreton Körfezi (Avustralya) numuneleriyle Akdeniz’deki Akvaryum numunelerinin DNA analizleri büyük bir benzerlik göstermektedir.

Caulerpa cinsine ait alglerce üretilen birçok sekonder metabolik madde bulunmaktadır. Ancak bu maddeler arasında en önemlisi seskiterpenoid yapısında olan ve hücre üzerine zehirli etkisi (sitotoksik) özelliği bulunan Caulerpenin isimli salgıdır. Caulerpa türlerince değişik oranlarda salgılanan Caulerpeninin birçok canlının değişik büyüme safhalarına toksik etkisi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Caulerpa taxifolia frondunun (gövde üzerindeki yapraksı yapı) yaş ağırlığının ilkbaharda %0,2 sini ve yaz aylarında %13 ünü Caulerpenin isimli bu sitotoksik madde oluşturmaktadır(5). Caulerpa taxifolianın frond uzunluğu yaz ve sonbahar aylarında 65 cm le maksimum uzunluğa ulaşmaktadır. Bu periyotta, Caulerpa taxifolia nın biyokütlesinin 10 kg yaş ağırlık/m2 değerine ulaştığı saptanmıştır (6). Caulerpenin isimli salgıyı Caulerpa türleri içerisinde en fazla Caulerpa taxifolia’nın salgıladığına yönelik bulgular vardır. Belki de Caulerpa taxifolia güçlü yayılımcı özelliğini bu kimyasal maddeye borçludur. Caulerpeninin en büyük sitotoksik etkisinin Deniz Kestaneleri üzerine olduğu gözlemlenmiştir(7). Bu salgı yüzünden Caulerpa türleri çevresinde yaşayan türler için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.

Dr.Barbier ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar ise Caulerpeninin sitotoksik özelliğini kanıtlamıştır. Yapılan çalışma da yaklaşık 10 mM Caulerpeninin SK-N-SH hücre çoğalmasını baskıladığı ve hücre ölümlerinde artışlara neden olduğu gözlenilmiştir. Caulerpenyne le 35 dakika inkübe edilmiş tubulin ve mikrotubul proteinlerinin (hücre içi iskelet yapısına katılan proteinler) polimerizasyonlarında inhibisyon gözlenilmiştir. Çalışmada yine Caulerpeninin tubulin agregasyonuna da neden olduğu ortaya konulmuştur (8). Max Planck Enstitüsü, Kimyasal Ekoloji Bölümünden Dr. George Pohnert ve Dr.Verena Jung’un yaptığı araştırmalar ise katil yosunun kimyasal silahının başka bir yönünü açığa çıkarmıştır. Caulerpa taxifolianın herhangi bir nedenden dolayı yaralanması veya bir parçasının kopması durumlarına karşı bu tür acil bir tepki verip salgılamış olduğu Caulerpenin salgısını daha toksik bir hale getirdiğini gösteren bir makale yayınlamışlardır. Caulerpa taxifolia herhangi bir yaralanma durumunda Caulerpenin molekülü üzerinde bulunan üç asetat grubunu enzimatik olarak uzaklaştırarak daha toksik aldehitsi bir yapı haline dönüşmektedir (9). Bu konu üzerinde Dr.Pohnert hala çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde ise Caulerpa türlerinin moleküler biyolojileri ve biyokimyasal özelliklerine ilişkin çalışmalar Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve Ulm Üniversitesi, Biyoloji Bölümlerinin ortaklaşa hazırladıkları bir proje önerisi Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) Nisan-2003’te sunulmuş ve projenin finansmanı için DPT’den yanıt beklenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesinden Levent Çavaş, 09-22 Agustos 2003 tarihleri arasında Ulm Üniversitesinden Dr.Wiedenmann’ın davetlisi olarak Ulm Üniversitesinde Caulerpa türlerinin antioksidan özelliklerine ilişkin araştırmalarda bulunmuştur. Elde edilen verilere göre Caulerpa türlerinin antioksidan özellikleri ışık ve sıcaklık parametrelerine bağımlı olarak çok değişik varyasyonlar gösterdiği saptanmıştır(10). Ülkemizde henüz rastlanmayan ancak rastlanmayacak anlamına da gelmeyen Caulerpa taxifolia’nın yayılış dinamiğini anlamanın en iyi yolu Caulerpa taxifolia’nın fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin anlaşılmasından geçmektedir. Ülkemizde Caulerpa türlerine ilişkin yeni kayıtlar çok büyük önem taşımakta olup, bu türleri görenlerin aşağıdaki adreslere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Caulerpa türlerinden kaynaklanacak herhangi bir çevresel tehdidin önüne geçilmesi için bu alanda çalışan tüm üniversite ve kamu kuruluşlarının işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Kaynaklar:

Verlaque et al., (2000), Botanica Marina 43, 49-68.
Durand et al. (2002). J. Evol.Biol. 15, 122-133.
Dumay O., et al, (2002) J Chem Eco, 28 (2) 343-352
Wiedenmann J., et al (2001) Marine Biol. 138:229-234
Amade P., et al (1994) First Int Con on C.taxifolia, Conference Book, 163-167
Meinesz A., et al (1991) Oceanol Acta, 14: 415-426
Lemee R., et al (1993) Algologie 14:88
Barbier P., et al (2001) Life Sciences 70: 415-429
Jung V., et al (2001) Tetrahedron 57: 7169-7172

Levent CAVAS,
Dokuz Eylul University
Faculty of Arts and Sciences
Department of Chemistry
Section of Biochemistry
35160 Kaynaklar Campus/IZMIR-TURKIYE
Tel: +90 232 4128701
Fax: +90 232 4534188
Mobile: +90 506 5047380
Web Page: http://people.deu.edu.tr/lcavas

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1175
   CenkSahin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg