SİNOP ALAN YONETİMİ PLANİNA COKLU CEKİRDEK TASARİMİ

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

21 Ocak 2015 Çarşamba

HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com/ Ankara
FİJET-ATURJET ÜYESİ
SİNOP ALAN YÖNETİMİ BAŞKANI

SİNOP ALAN YÖNETİMİ PLANI “ÇOKLU ÇEKİRDEK TASARIMI ” İLE DÜZENLENİYOR
Yaşamımıza bilgisayar ortamının kazandırdığı sözcüklerden biri olan “çift ya da çoklu çekirdek ” kavramı, aynı anda birden fazla işlem yapabilme kapasitesini ifade ediyor. Sinop’ta yakın zamanda izlediğim gelişmeleri de bu kavramla ifade etmek istedim.

Kültür Ekonomisi ağırlıklı gelişmelerin, turizm başta olmak üzere yörelerin ve çevrelerin gelişiminde yer almasının güncel modeli olan Alan Yönetimi uygulaması ile ilgili çalışmalar Sinop’ta AB destekli olarak başladı.


Alan Yönetimleri, bir yerel katılım modeli olarak sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin bir araya geldiği, konuların birlikte kararlaştırılıp yetkili kurumlara sunulduğu örnek bir yönetişim modeli niteliği de taşırlar. Alan Yönetimi Planları 5 yılda bir gözden geçirilip zamana uyumlu hale getirilmeleri mümkün olan dinamik öneriler içeririler.

Sinop Belediyesi’nin de ülke ve dünya çapında yeni bir yapılanmanın içinde olmasını gerektiren Sinop Modeli’nin özelliği ise yapısında gelecekte ülkemizdeki diğer Belediyelerin de yararlanabileceği imkanları içeren örnek ve öncü niteliğidir.

Sinop Alan Yönetimi Kurulları
Sinop’ta, 8 yıllık bir çalışmanın sonucunda bugün gelinen aşamada, çoklu çekirdek örneklemesi ile uyumlu bir çalışma modelinin benimsenmesi ile birden fazla uygulamayı aynı anda sorunsuz olarak sürdürmek mümkün olacaktır.

Yaşamları ve araştırmaları ile yılların birikimlerini çalışmalara doğru şekilde aktarmaya hazır grubumuzun haftalık toplantıları da çok çekirdekli bu yapılanmanın bir parçası olarak değer kazanmakta, anlam ifade etmektedir.

Milli kütüphane’de bulunan kitapların taranması ile elde edilen yayın listesi Alan Yönetimi Planına kararlar halinde yansıyacak bu birikimlerin doğrulanması yanında, gelecekte Sinop’la ilgili bilimsel çalışma yapacak kişilerin de başvuru kaynağı olacaktır.

Yönetim Planı hazır olduğunda uygulamalara geçilmesi sırasında iletişim kopukluğu yaşanmaması için üyelerin ve kamuoyunun bilgilendirme ihtiyacını karşılamak üzere Yüklenici Firma temsilcilerinin de katıldığı ikili toplantılara devam edilmektedir. Bu toplantıların bir diğer katkısı da yine bilgisayar ortamındaki ifadesi ile anında kullanılabilir bir hafıza (RAM Benzeri) ortamın sağlanması olacaktır.


Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi
Bu bağlamda Çekirdeklerden biri olarak değerlendirdiğim Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesinin de uzun süren bir yenileme çalışmasında sonra tekrar hizmete girdiğini, emeği geçenlere teşekkürlerimle belirtmek isterim.

Bu kütüphane, bir yapıdan daha çok Sinop’luların kendileri için onur simgesi olarak değerlendirdikleri kitap bağışları nedeniyle de anılarda yeri olan bir değerdir. Bu nedenle bağışçıların isimlerini taşıyan bir onur listesinin düzenlenmesi ve yeniden açıldıktan sonra ziyaretçilerin büyük bölümünün anılarını tazelemek isteyenlerden oluşacağı düşünülürse bir ilgi ortamı ve bilgilendirme merkezi emekleri tamamlayacaktır.

Eğitim Kurumlarının Yapılanması
Alan Yönetimi çalışmaları ve kentin kültür, sanayi, turizm açısından yeni kazanımları nedeniyle Sinop’taki eğitim kurumlarının Eşgüdüm içersinde olmalarını gerektiren bir yapılanma gerekiyor. Başta Sinop Üniversitesi ve Meslek Liseleri’nin bu yeni yapılanma içersinde eğitim, bilgilendirme ve kente katkı sağlayacak üretim ve tasarımların içinde olmaları önem taşımaktadır.


Şehir Parkı, Tarihi Cezaevi
Son 150 yıllık dönemde Cezaevi olarak kullanılan mekan ve yapıların yenilenmesi sonucunda gelişecek kullanımlar kentte daha önce serbest zamanların değerlendirildiği mekanlarda da yeni seçenekleri ortaya koyacaktır. Kara yönünde düşünülen etkinlik alanları, sokak düzenlemeleri, kültür merkezi bu mutlu kentin esenlik anlamdaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, eski merkezde oluşan yoğunluğu hafifletecek, genişlik sağlayacak özellikler taşıyan yeniliklerdir.

Amatör Denizcilik ve Kruvaziyer Turizmi
Tarihi Cezaevi olarak bilinen yapının geçmişindeki özgünlüğüne katkıda bulunacak olan deniz bağlantısının tekrar sağlanması ise bir deniz kenti olan, ekonomisi içersinde denizcilikle ilgili faaliyetlerin önem taşıdığı kenti tekrar eski yaşamına döndürebilecektir. Bu bağlamda Amatör Denizcilik Faaliyetleri (Kotra, Yat, Yelken) ve bağlama imkanları (marina, kotra limanı) gibi önem taşıyan yapılanmaları ve gelişim tasarımlarını Sinop Yelken Kulübünde verilen açıklamalarla dinlemek imkanı bulduk. Düsseldorf Yatçılık Fuarı’nda üçüncü kez yer alan ÜLGEN Kotra Sinop’la anılan bu özgün sanatı da uluslararası bir ortamda tanıtmış oluyor.

SİNOP Miami Kruvaziyer Fuarına Katılıyor
2014 yılında kurvaziyer turizminde tercih edilen uğrak limanlar arasında önemli bir yer kazanan Sinop’un Alan Yönetimi kararları kapsamında kazanacağı yeni kimlik kruvaziyer yolcuları açısından da ilgi uyandıracaktır.

Karadeniz Kruvaziyer pazarında edilen yerin kalıcılığını sağlamak açısından KUZKA tarafından desteklenen bir program dahilinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın standında gerekli temas ve çalışmalarını yürütülmesi için katılım kararı alınmış bulunmaktadır. Hedefleri ve gelişmeleri iyi belirlemiş bir ekibin hazırladığı çalışma fuarın özellikleri ile birleştiğinde gelecekte beklenen sonuçların elde edilmesi zor olmayacaktır.


Toplantı sırasında oluşan komisyonun gerçekten yerinde tespitler yaptığını, hazırlıklarına devam edeceğini, kamu kurumlarının da imkanlarını kullandırmaya hazır olduğunu gördük. KUZKA Sinop Temsilciliğini de Fuarın etkili, hedefine uygun bir katılımla sonuçlanması için doğru yönlendirmeler ve yardımlar içeren örnek çalışması nedeniyle olarak kutlamak istiyorum.

Yeni Şehirler ve Sinoplugiller
Dünya’da (Future cities; european smart cities – www.smart-cities.eu) olarak başlayan yeni akımın özellikle kültürel miras (Heritage Cities) kentlerinden başlamak üzere yaygınlaşması, Viyana’nın, yeni akımın ilk şehirleri arasında birinci sırada yer almasını da Sinop açısından bir fırsat olarak değerlendiriyorum.

Sürdürülebilir Yaşam ya da Çevre Dostu yaşam (Sustainable City veya Eco-City) kentleri olarak adlandırılan yeni Avrupa kültür şehirleri koruyuculuk, kalıcılık ve turizm arasındaki çok çekirdekli bir gelişim modelinin içersinde yer alabilecek de ifadesi olmaktadır. Avrupa Kültür Derneği tarafından düzenlenen Anadolu’da kentsel anlamda yapılan örnek bir etkinlik olan SİNOP BIENALİ’de bu kapsamda geliştirilebilecektir.

Evrensel gelişmeler, kentliler ve yaşanabilir kentler arasındaki yakınlaşmanın astral yapılanmasının da ifadesi olmaktadır. Bu anlamdaki uluslararası gelişmelerin görüşüldüğü toplantılarda artık tekil anlamda tesisler ve yapılar yerine kentler bazındaki gelişmeler tartışılmaktadır.

Felsefi bir kuram olarak kentlerinin ve kültürlerinin korunması açısından gelişmeleri benimsemeye hazır, bunu paylaşmaya hazır bir yapının varlığını ifade eden “Sinoplugiller ” tanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması yeni kentleşme eğilimleri ile de uyumlu olacaktır.


UNESCO Kültürel Miras Listesi
Geçici listede yer alan Sinop’un Dünya kültürel Miras Listesi’nde yer alması da Alan Yönetimi Planı’nın temel ilkeleri arasındadır. Bu bağlamda, hazırlık aşamasında Somut Olmayan Kültürel Miras değerlerinin Evrensel uygulamaların yerel geleneklerle birleştiği bir ortamda (globalokal), gelişmesi önem taşımaktadır.

Sinop’taki tarih, sanat, edebiyat, kültür, inanç ve felsefe açısından önem taşıyan birikimlerin sadece Cezaevi üzerinden tanıtılması yerine 3 bin yılı aşan geçmişi ile birlikte ele alınması listeyi ve UNESCO açısından değerini yükseltecektir.

KUZKA ve Sinop Etiketli Ürünler
Sinop Kendine özgü sanatları, mutfağı ve tarihi olan bir geçmişe sahiptir. Yerellik ve alışkanlıklar kaybolmadan, bünyeden gelmeyen karma (füzyon) ürünlere yönelmeyen, özgünlük taşıyan, Coğrafi işaretleme yöntemleri ile desteklenmiş ürün ve hizmetlerin “Sinop Etiketli ” olarak sunulması açısından Sinop KUZKA Temsilciliğinin katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.

Alan Yönetimi çalışmalarının başladığı 9 MAYIS 2011 gününden sonra Sinop’la ilgili olarak uygulanabilir önerilerin yer aldığı 100 den fazla yazıya yer veren Değerli Editörümüz Nilgün Hanım’a ve turizmhaberleri.com ailesine de teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.

Kaynak: turizmahberleri.com

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/omre-artemiz/
   OmreArtemiz
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sevda-ersezer-roportaji/
   SevdaErsezerRoportaji
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/gamze-celikyilmaz-roportaji/
   GamzeCelikyilmazRoportaji
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tarihin-koridorunda/
   TarihinKoridorunda
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4denizemeydanoku-film-gosterimi-akmnin-yesilcam-sinemasi-sahnesinde-gerceklesti/
   Challenge4Seas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-haberleri-konuk-profesyonel-yelkenci-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/gecmisten-gunumuze-mavi-yolculuk/
   YucelKoyagasioglu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-gazetecisi-serdar-bapoglu/
   SerdarBapoglu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/cahit-uren-ile-yelken-ve-deniz-tutkusu/
   YelkenveDenizTutkusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/erden-eruc-pasifik-canli-yayinlari/
   ErdenEruc
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://sualtigazetesi.com/umut-eyriparmak-avrupa-ucuncusu/
   UmutEyriparmak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/miray-ulas-hansa-sinifi-engelli-yelken-dunya-3-su/
   MirayUlas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-konuk-aydin-yurdum/
   AydinYurdum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=143593&preview=true
   EjderGinyol
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-konuk-sn-cahit-uren/
   Sn.CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-konuk-kpt-neslihan-karayel/
   NeslihanKarayel_STUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-ve-sadun-boro-nun-izinden/
   OdaveSadunBoronunIzinde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-boronun-izinde/
   OdaBoronunIzınde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz/
   ACIKDENIZ-KonukCahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-programi/
   STUDYOProgrami_Konuk_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dunya-seyahati-sunumu/
   DünyaSeyahati
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kristal-deniz-ege-ozkan-gulkaynak/
   KristalDenizEGE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kayitsiz-iii-ile-dunya-turu-felsefesi-ozkan-gulkaynak/
   OzkanGulkaynak_Sunum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-ilk-yardim-hayati-tehlike-ve-tekne-kazalari/
   TAYKSUNUM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sudan-sohbetler-konuk-aysegul-sora/
   AysegulSora_SUdanSohbetler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-riccardo-de-felice/
   AMERICA’SCU-RiccardoDeFelice
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kural-semineri-iii-ilker-bayindir/
   KuralSeminer-IlkerBayindir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-kuzey-kutup-dairesinden-guney-kutup-dairesine-gronland-ve-antarktika-prof-dr-talat-kiris/
   TAYKSUNUM-PROF.DR.TALATKIRIS
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/turkiyenin-amator-denizcilik-tarihi-ozkan-gulkaynak/
   TurkiyeninAmatorDenizcilikTarihi–OzkanGulkaynak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-sanat-ve-deniz-tutkunu-levent-celmen/
   SanatveDenizTutkunuLEVENTCELMEN
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/camlimani-gunleri-kismet-deniz-boro-polat/
   CamlimaniGunleri
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/denizin-sesi-konuk-prof-dr-ahmet-koman/
   Prof.Dr.AhmetKoman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/keyifle-8-yilda-seyr-i-alem/
   KEYIF’LE8YILDASEYR-IALEM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/atlantik-gecisleri-ekber-levent/
   AtlantikGeisleri-EkberLevent
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/michel-desjoyeaux-ile-online-bulusma/
   MichelDesjoyeauxilebulusma
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-sekoleva-yelken/
   SGSTUDYO–SEKOLEVAYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yuksek-performans-yenkencilik/
   YuksekPerformansYelkencilik
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder-ii-program/
   SGSTUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder/
   SG STUDYOKonuklarCemGur&TimucinBinder
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken/
   DobraDobraYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-mustafa-cakir/
   SGSTUDYOKonukMustafaCakir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-saruhan-cinay/
   SGSTUDYOKonukSaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/avrupanin-kalbinde-bir-yelkenli/
   Yalcinlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-ejder-ginyol/
   SGSTUDYO-Konuk
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/daddsunum-kadin-ve-deniz-zeliha-ozer/
   KadinveDeniz
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/j40-turkiye-sampiyonasi/
   J40TurkiyeSampiyonasi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/arkas-aegean-link-regatta-2020/
   ArkasAegeanLinkRegatta2020
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aciklamalar-oguz-akif-sezer/
   KomodorOguzAkifSezer-ACIKLAMALAR
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sportsboat-turkiye-sampiyonasi-saruhan-cinay/
   Sportsboat_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenli-tekne-kiralama-nedir/
   YelkenliTekneKiralama
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kadinlarla-barisin-nese-vidinli-hasipek/
   KadinlarlaBarisin-NeseVidinliHasipek
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ilk-yaris-aciklamasi/
   CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ekrem-inozu-roportaji-2/
   EkremInozuRoportajı
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sadun-boro-semra-igtac/
   SadunBoro
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/image-2-3.png