SAGLIKTA OKURYAZARLIK VE SAGLIK TURIZMI

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

11 Kasım 2014 Salı

HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmahberleri.com/ Ankara
FIJET ve ATURJET ÜYESİ
SAĞLIKTA OKURYAZARLIK VE SAĞLIK TURİZMİ

Bayındır Hastanesinde Aylık Bilimsel Toplantı ve Paylaşım Saatleri…
Hizmet üretenlerin, alanların ve yararlananların daha anlaşılır bir ortamda buluşmalarının ifadesi olarak sıklıkla duymaya başladığımız okuryazarlık kavramını bu kez Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde düzenlenen bilimsel toplantılar kapsamında konunun uzmanlarından Dr. Deniz SEZGİN’den dinledik.

Okuryazarlığın günümüzde eğitim düzeyinin ulaştığı ortamda farklı olarak yorumlandığını izliyor ve tüm ilgi alanlarında okuryazarlık tanımı ile başlayan ve biten akımlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle ilgimizin konuya daha fazla çekilmesi, diğer konulardaki seminerlerin de ana başlıkları arasına taşınması özellikle yeni bir okuryazarlık çerçevesi gerektiğini de düşünüyorum.

Prof. Dr. Ali Uğur URAL’ın daveti ile katıldığım bu seferki toplantının konusunun “Sağlıkta Okuryazarlık ” olarak belirlenmesi bana göre EKİM ayının bazı organizasyonlar tarafından “Sağlık Okuryazarlığı Ayı ” olarak belirlenmesi ve ülkemizde açıklanan yeni Eylem Planı çerçevesinde yer alan Sağlık konusundaki gelişmeler nedeniyle gündemle de uygun bir seçimdi.

Sağlıkta Sağlıklı İletişim için Okuryazarlık
Dr. SEZGİN, sunumunda “HEALTH LİTERACY olarak 1974 yılında ilk kez kullanılan bu kavramın ülkemizde de kamuoyu ile paylaşılmakta olduğunu ve seminerlerin devam ettiğini belirtirken özel anlamlardaki okuryazarlığa ulaşmadan önce yurttaşlık ve genel bilgiler anlamında da okuryazarlığa gereksinim olduğuna da değindi.

Söz gelimi seminerin içeriği ile de bağlantılı olarak çeşitli medya kanallarından önerilerde bulunan her doktorun “tabip ” olmadığının, ama her tabibin “doktor ” olduğunun bilinmesine, duyulanların ve yazılanların okunmasında yararlı olacak bir bilgi olarak yer verdi.

Sağlık okuryazarlığı kavramı, genelde “kişinin sağlıkla ilgili etkin ve uygun kararları verebilmesi için sağlık bilgilerini okuma, anlama ve kullanma yeteneğini kazanması ve Sağlık sisteminin nasıl kullanabileceğini ve bu sistemden nasıl yararlanabileceğini öğrenmesi ” olarak kullanılıyor.

Kavramın benzeri unsurları da içerecek şekilde çeşitli kuruluşlar ve WHO tarafından da “sağlığı iyi yönde geliştirecek ve koruyacak bilgilere ulaşma, anlama ve kullanma güdüsü ve yeteneğini belirleyen bilişsel ve sosyal yetiler ” olarak tanımlandığını izliyoruz.

Sağlık okuryazarlığı doğru, bilgilendirici, kullanılabilir sağlık iletişimlerini beraberinde getirebilecek. Yanlış çıktıların ve malpraksis konusu olabilecek tartışmaların aşırı teşhis, aşırı tetkik ve aşırı tedavi kavramlarının yol açacağı olumsuzlukları önleyebilecek, eğitim düzeyinin her aşamasında ele alınması gereken bir sistem yaklaşımı olarak da değerlendirilebilecektir..

Dr. SEZGİN’in ilgi ile izlenen anlatımlarından Okuryazarlığın dar anlamından uzaklaşılması ile evrensel anlamda felsefi bir tanıma ulaşılması gerektiğini ve önümüzde yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.

Harflerin Olmadığı İletişim Ortamı
“İnsanlara kendilerine sunulan evreni ve bu evren içinde bulundukları çevreyi ve konuyu fark etme, tanıma, yorumlama, paylaşma ve yararlanma yetisini kullanabilme kabiliyetini kazandıracak çalışmaları içerdiği ” sonucuna bağlı ve gerekli bir iletişim anlayışı yeteneği olan okuryazarlığı tanımlayacak yeni sözcüklere, kağıt, kalem, harf bazında sınırlanmaması gereken, yeni kavramlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Bu bağlamda okuryazarlığın İngilizcesinin dilimize tercümesi ile yetinmemiz gerektiğini ifade ederken Mevlana’nın “Harfler yetmedi anlaşılmama; bari halden anla ” satırlarına da atıfta bulunarak köklerini geçmişte de bulabileceğimiz deyimler bilim çevrelerinin ilgi alanına zamanla, günümüzle, çağımızla barışık olma etkisinin sağlandığı diyaloglar kurmanın yolunu açan bir anlayışı ifade eder tarzda girmeli; okuryazarlığın dar kalıplarından kurtulan anlama, algılama ve ifade etme ortamında olabilmeyi tanımlamalıdır.

Turizmin Yeniden Tasarlanması
Tatil ve turizm bizim istediğimiz zaman biten bir süreç olarak yaşamımızda daha çok yer almaya devam ederken turistleri klasik anlamın ötesinde artık ziyaretçi olarak nitelemek geldikleri yörelerde ilgi, paylaşım ve katkı ortamında olmak isteyen kişiler olarak yeni bir niteliğe göre algılamak gerekiyor.

Bana göre turizm okuryazarlığı turizm ve kültürün, düşünsel ve toplumsal anlamların daha iyi kavranması temelinde turizmin güncel anlamda Yeniden Tasarlanabileceği ortamlara taşınmasını sağlayacak çalışmalar olarak tanımlanmalıdır.

Hedefi ise yaratıcılık dönemine giren, birlikte çalışıp birlikte üretmeyi ifade eden yaşam ortamımızda yapılabileceklerin el birliği ortaya konması; turizm ve kültür alanında alınacak kararların birlikte alınması olmalıdır. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=28398

Sağlık Turizmi ve Yaşlı Turizmi
Eylem Planında ilişkileri ve gelişmeleri iyi okuyarak Sağlık Turizmine özel önem verilmesini sağlayanları kutlarken turizmin diğer alanlarından da aynı okuryazarlık duyarlılığını beklediğimi de ifade etmek etmeliyim. Gelecek günlerde özellikle ICCA Antalya toplantısı nedeniyle dünya gündemine Türkiye’den giren Kongre turizminin de bu önlem paketinin dışında kalmayacağını düşünüyorum.

Yaşlıların ve engellilerin özel durumları ise kavram dil ve teknoloji ile uyumları dikkate alınmasını gerektiren yönleri nedeniyle sağlık okuryazarlığında önemli bir yer tutmalıdır.

“Dünya Sağlık Okuryazarlığı Ayı ” tıbbın evrensel dili ile okuryazar olunması gerektiğine de işaret etmesi açısından Sağlık Turizmi ile ilgili birçok derneğin kurum ve kuruluşun faaliyet içersinde olduğu ülkemizde ilgi alanlarının genişletilmesi açısından gerekli bir faaliyet alanı olarak çalışmalara ilave edilmelidir.

Sağlık Okuryazarlığı’nın Ankara’da yapılan “V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ” sırasında sunduğum “Sağlıkta Algı, Tavır Ve Toplam Kalite Yönetimi ” başlıklı tebliğimde yer verdiğim konulara da cevap verebilen bir anlatım olduğunu görüyorum.
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2068

Bu semineri, Değerli Hocama, ekibine ve Bayındır Hastanesine daha önce yazılı olarak ilettiğim teşekkürlerimi, sağlık okuryazarlığının hazırladığı ortamda tekrar sunma fırsatı olarak değerlendiriyorum.

Kaynak: turizmhaberleri.com

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kaynak: http://www.turizmhaberleri.com/HaberAyrinti.asp?ID=28436

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1175
   CenkSahin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/daddsunum-kadin-ve-deniz-zeliha-ozer/
   KadinveDeniz
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/j40-turkiye-sampiyonasi/
   J40TurkiyeSampiyonasi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/arkas-aegean-link-regatta-2020/
   ArkasAegeanLinkRegatta2020
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aciklamalar-oguz-akif-sezer/
   KomodorOguzAkifSezer-ACIKLAMALAR
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sportsboat-turkiye-sampiyonasi-saruhan-cinay/
   Sportsboat_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenli-tekne-kiralama-nedir/
   YelkenliTekneKiralama
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kadinlarla-barisin-nese-vidinli-hasipek/
   KadinlarlaBarisin-NeseVidinliHasipek
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ilk-yaris-aciklamasi/
   CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ekrem-inozu-roportaji-2/
   EkremInozuRoportajı
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sadun-boro-semra-igtac/
   SadunBoro
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg