YASLİ BAKİMİ VE TURİZMİNDE BASARİ İCİN NELER YAPİLMALİ

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

08 Aralık 2014 Pazartesi

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı
sinanibis@flavius.com.tr

YAŞLI BAKIMI VE TURİZMİNDE BAŞARMAK İÇİN…
10 maddelik yol haritası…

1-)Türkiye de yaşlılara sunulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri geliştirilirken sorunların toplum bakım hizmetleri yoluyla çözülmesi amacıyla ilgili kuruluşlar ve disiplinler arasında eşgüdüm sağlanarak geliştirilmiş modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlılar için toplumla entegre yaşama imkanları sağlayan alternatif hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Yaşlının sağlığı, iyilik hali, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik politikalar ve çözümler oluşturulurken; yaşlıları mümkün olduğu kadar yaşadıkları ortamlarda, ailelerinde, arkadaşlarından koparmaksızın daha uzun süre barındırabilmenin yolları araştırılmalıdır.

2-)Yaşlıların kendi evlerinde yaşamalarını kolaylaştırmak için gelişmiş ülkelerde sunulan evde bakım, süreli bakım, tele bakım, gündüz bakım evleri, gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezleri, evde takip hizmetleri, evlere bakım-onarım hizmeti, yemek hizmetleri, sosyal paylaşım merkezleri gibi seçenekleri içeren farklı hizmet modelleri şeklinde sunulmalıdır. Bu hizmetler toplum temelli anlayış ile semt bazında örgütlenmelidir.

3-)Evde bakım genel sağlık sistemi içinde ve diğer sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla bağlantılı bir kamu hizmeti olarak planlanmalıdır. Bakım ihtiyacı sadece ailenin değil, toplumun ve devletin de sorumluluğundadır. Bugün yürürlükte olan yasalarda evde bakım ile ilgili maddeler bulunmasına rağmen; evde bakım hizmetlerinin tüm yönlerini kapsayan ve kamu hizmeti olarak değerlendiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Ülkemizde de topluma dayalı bakım anlayışına doğru eğilimin görüldüğü ve evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerine yönelik bazı yasal düzenlemelerin yapılmış olması sevindirici olmakla birlikte, finansal yönünün sosyal güvenlik sisteminde tam anlamıyla yer almamış olması, toplumun genelinde bu hizmetlerin alınmasında büyük engel oluşturmaktadır.

4-)Bu anlamda, bakım sigortası uygulamasının genişletilerek hayata geçirilmesi, sağlıklı yaşlanma politikaları için gereklidir. Politika yapıcılar, kanun yapanlar, bilim insanları, hizmeti sağlayanlar, sigorta kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları bu alandaki rollerini/sorumluluklarını göz önünde bulundurarak bakım modellerinin uygulanması, yapılan uygulamaların sürdürülebilirliğine destek sağlanması için çaba göstermelidirler. Bakım hizmetlerinin içeriği hazırlanırken kişi merkezli bütüncül hizmet anlayışı içinde yaklaşılmalıdır. Yaşlının tıbbi, fiziksel, ruhsal, bilişsel sorunları, alışkanlıkları, kültürel özellikleri ekolojik bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bakım hizmetlerinde farklı disiplinlerden uzmanların interdisipliner olarak çalışabildiği modeller geliştirilmelidir.

5-)Ülkemizde yaşlılar için olan sosyal politikalar ağırlıklı olarak kurumsal bakım hizmetlerinden, topluma dayalı bakım hizmetleri yönünde değiştirilmeli; bu yaşlıyı sosyal yaşamdan, günlük alışkanlıklarından, arkadaş, komşu ve akrabalarından ayırmayan, yaşam kalitesini yükselten, fonksiyonel kapasitesini koruyan ve geliştiren, güvenli bir ev ortamında sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine ulaşabilmelerini ve boş zamanlarını en iyi ve verimli biçimde geçirebilmelerini sağlayan bakım hizmet modellerinin hayata geçirilmesini gerektirmektedir.

6-)Ülkemizde; huzurevlerinin yaşlıların barınması için bir seçenek olduğu dikkate alındığında, bu merkezlerin şehir merkezine yakın, yaşlıların toplumsal katılımını desteklemek için ulaşım, alışveriş gibi aktiveleri kolaylaştırıcı hizmetlerle desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yaşlıların, evleri ve huzurevi dışındaki sosyal ortamlara erişimlerinin sağlanması için ulaşım hizmetleri düzenlenmelidir.

7-)Huzurevlerinde yaşlıların sağlık, iyilik durumlarını geliştirmek için tıbbi bakım yanında entegre bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile desteklenmesinin önemi dikkate alınmalıdır. Yaşlı Bakımında Sürdürülebilir Politikalar ve Stratejiler Projesi huzurevlerinde yaşlıların genellikle TV izlemek, yürümek dışında aktive katılımlarının sınırlı olduğunu ve farklı aktiviteler yapmak konusunda fazla isteklerinin olmadığını göstermektedir. Fiziksel ve sosyal aktivitelerin çeşitli uğraşıların kişinin fiziksel, bilişsel ve ruhsal özellikleri, tercihlerine göre seçildiğinde ve kolaylaştırıldığında sağlık ve yaşam kalitesini artırmadaki etkisi konusunda yaşlılar, yöneticilerin farkındalıklarının artırılmasının önemi ortaya çıkmıştır. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen fizyoterapist, ergoterapistin birlikte çalışmasını özendirici politikalar ve modeller geliştirilmelidir.

8-)Temel sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım, gündüzlü bakım ve evde bakım ve sosyal hizmetler ile diğer toplum hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve iyileştirilmesi için düzenlemeler yapılması ve hayata geçirilmesi hızlandırılmalıdır. Yaşlıların yaşam kalitesi ve topluma katılmak için gereksinimleri göz önüne alınarak; bağımsız yaşamayı destekleyecek şekilde konut ve çevresel tasarımlar, erişilebilir ulaşım sistemleri oluşturulmalıdır. Konut yapımında yaşlı ve engelli bireylerin bağımsız ve emniyetli yaşamaları için gerekli düzenlemeler bu konuya yasal yaptırımlar getirerek gerçekleştirilmelidir.

9-)Projede yaşlıların kullandıkları araçlara bakıldığında gözlük, baston, koltuk değneği gibi çok sınırlı sayıda yardımcı araç kullandıkları görülmüştür. Gelişmiş ülkelere baktığımızda yaşlıların yemek yeme, giyinme, banyo yapma gibi aktivelerini kolaylaştırıcı pek çok yardım aracından yararlandığı ve devletin bu araçları finanse ettiği görülmektedir. Sosyal aktiviteler, çeşitli uğraşılarda da yaşlının emniyetini sağlayıcı hareketlerini kolaylaştırıcı araçlar bulunmaktadır. Ülkemizde bu araçların tasarlanması ve üretilmesi için çalışmalara gereksinim vardır.

10-)Türkiye de huzurevleri; yaşlı bireyler için sığınılacak bir yer değil, kaliteli bir yaşlılık döneminin geçirileceği yerler olarak geliştirilmelidir. Toplumumuzun huzurevlerini yaşamın son durağı olarak görmeyip, sosyal katılıma izin veren kaliteli ve mutlu bir yaşam olanağı sağlayan yaşam evleri olarak görmesi için farkındalık eğitimleri verilmelidir. Huzurevlerinin ve bakım veren kuruluşların kalite standartlarının ve hizmet kalite standartlarının geliştirilmesi için yasal düzenlemeler ve entegre bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunumu için koşullar yaratılmalıdır.

Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi: 15-16 Aralık 2014- Ankara
Ülkemizde yaşlı bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ulusal bir uyanışa ihtiyaç var. Medikal Turizm Derneği bu konuda 4 yıldır çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Ajansı tarafından desteklenen; Ankara Ticaret Odası, Samsung, Microsoft, Avea, Darülaceze Müessesesi, Darülaceze Vakfı, Flavius Klinikleri işbirliği ile Medikal Turizm Derneği tarafından 15-16 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecek Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi yaşlı bakım ihtiyaçlarının ve alanlarının inşa edilmesi konusunda büyük bir hareketi başlatacak.

Bu kongreye yaşlı bakımındaki uluslararası isimler katılacak ve deneyimlerini anlatacaklar. Yaşlı bakımı alanın hizmet, ürün, inşaat, eğitim, arge, teknoloji ve ekonomi yaratmak isteyen herkes bu kongreye katılabilir. Ücretsiz katılımın olduğu bu kongreye kayıtlar www.yaslibakimiturizmi.org sitesinden yapılabiliyor.
sinanibis@flavius.com.tr

Kaynak: turizmhaberleri.com

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kaynak: http://www.turizmhaberleri.com/HaberAyrinti.asp?ID=28540

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1175
   CenkSahin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ekrem-inozu-roportaji-2/
   EkremInozuRoportajı
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sadun-boro-semra-igtac/
   SadunBoro
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg