Ticari Dalış Merkezleri Derneği 3 Numaralı Duyuru

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)

3 Numaralı Duyuru

1 Ocak 2013

REKABET KURUMUNUN 27.12.2012 TARİH, 12-68/1705-631 SAYILI KARARI HAKKINDA :

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ve hemen ardından da Sayın Soner YARKIN tarafından “tekrar olarak” yayınlanan ve Rekabet Kurulunun bir soruşturma sonucunu kamuoyuna açıklayan mesajlar hakkındaki görüşlerimiz :

1.) Rekabet Kurumu yaptığı incelemeler ve ön araştırmalar kapsamında :

a.) 3 Şubat 2011 tarihli 11-07/126-38 sayılı kararını, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna aşağıdaki şekliyle gönderilmiştir :

· Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ‘nun Dünya Sualtı Faaliyetleri Konfederasyonu (CMAS) Türkiye Temsilcisi olarak yürüttüğü faaliyetler bakımından 4054 sayılı kanunun 3. Maddesi uyarınca “teşebbüs” niteliğine haiz olduğuna,

· Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ‘nun sualtı aktivitelerine yönelik dalıcı ve eğitmen eğitimi ve sertifikalandırılması hizmeti pazarında hakim durumda olduğuna,

· Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından çıkarılan ikincil mevzuat hükümleri uyarınca TSSF / CMAS sistemi dışındaki eğitim sistemlerine yönelik öngörülen uygulamaların 4054 sayılı kanunun 6. Maddesi kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması sonucunu doğurduğuna,

· Bununla birlikte, ön araştırma konusu eylemelerin 10.09.2008 tarih ve 26993 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak icra edilmesi sebebiyle bahse konu hükümlerin kaldırılmasına ilişkin olarak 4054 sayılı kanunun 9. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna ve ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne görüş bildirilmesini teminen Başkanlığın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

· İşbu karar uyarınca, TSSF / CMAS sistemi dışındaki eğitim sistemlerine yönelik getirilen denklik belgesi be dalış izin kimliği alınması yahut CMAS belgeli eğitmen bulundurma gibi zorunlulukların ilgili ikincil mevzuat hükümlerinin kaldırılması gerekmektedir.

b.) Söz konusu tebliğdeki kararların detaylarını içeren “Gerekçeli Kararı” ise 11 sayfa olarak yine aynı şekilde TSSF ve GSGM ye tebliğ edilmiştir.

GSGM / TSSF Rekabet Kurumuna bir cevap göndermiş ve cevabında, Rekabet Kurumu tarafından teşebbüs olarak tanımlanan TSSF nin “teşebbüs olmadığı” kanaatini dile getirmiştir. GSGM yönetiminin ve TSSF nin düşüncesine göre bu ön araştırma ve soruşturmalar “yersizdir”. Zira TSSF bir “teşebbüs” değildir dolayısıyla da diğer dalış eğitim sistemleri ile rekabet içerisinde de değildir. Bu sebeple Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamaz.

Not : Teşebbüs = Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birim.

c.) Bu cevaba rağmen, Rekabet Kurumu 12.01.2012 tarih ve 12-01/11-M sayılı kararı ile anılan “TEŞEBBÜS” hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Bu soruşturma 12 Ocak 2012 – 25 Aralık 2012 tarihleri arasında sürmüş ve 25 Aralık 2012 tarihinde TSSF tarafından “Son sözlü savunma” gerçekleştirilmiştir. Bu sözlü savunmada sadece TSSF avukatları ve TSSF Başkanı Sayın A. İnkilap OBRUK ‘a söz verilmiştir. Karar ise sizlerin de tanık olduğu üzere 27 Aralık 2012 tarihinde oy birliği ile değil, “oy çokluğu” ile ve “Ankara İdari Mahkemelerinde” yargı yolu açık olarak verilmiştir. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadığından bu kararın “gerekçesi” hakkında bir fikrimiz yoktur ancak “a” maddesinde yazdığımız kararlar da Rekabet Kurumu Raportörlerine aittir. Bu sebeple “gerekçeli kararı” biz de merakla beklemekteyiz ve tabi ki soruşturmanın tarafı olan meslektaşımızın alacağı karara da saygı göstereceğiz. Ancak hukuki mücadele burada sona ermeyeceğini söylemek çok yanlış olmayacaktır…

FİKRİMİZ :

Tahmin edilebileceği gibi sözlü savunmanın temelini TSSF nin “teşebbüs” olmadığı ve Rekabet Kurumu soruşturmasına tabi tutulamayacağı söylemi oluşturmuştur. CMAS ‘ın “milli sertifika” olduğu ve ticari olmadığı, diğer uluslararası dalış eğitim sistemlerinin “ticari” oldukları gibi söylemler ise her zaman olduğu gibi bu savunmada ve tüm savunmalarda dile getirilmiştir. Kanaatimizce, TSSF bir “spor federasyonu” olmanın ötesinde açıkça görülür şekilde Ticari Dalış Merkezlerinden çok büyük gelirler elde etmektedir ve özellikle de “özerk” olduktan sonra bir şirket gibi faaliyet göstermektedir.

Ne kadar acıdır ki, ülkemizde ISO (Uluslararası Standardizasyon Kurumu), EUF (Avrupa Sualtı Federasyonu), CEN (Avrupa Normları Birliği), WRSTC (Dünya Rekreasyonel Scuba Eğitim Konseyi) gibi kurumlar tarafından akredite edilmiş ve tüm Dünya ‘da geçerli olan PADI ve SSI gibi (vb..) dalış eğitim sistemlerinin dalıcıları “dalıcı” olarak kabul edilmekte ve CMAS mecburiyeti aranmamakta ancak bu dalıcıları yetiştiren ve tüm Dünya ‘da çalışabilen, çok büyük güçlüklerle yetişen, çok ağır eğitim ve sınavlar sonucunda eğitmen olmaya hak kazanan dalış eğitmenleri “eğitmen” olarak kabul edilmemektedir. Türkiye ‘de CMAS eğitmeni olmadan dalış eğitimi vermek yasaktır… Bu yaklaşım üzüntü vericidir.

Çözüm çok basittir : Her şeyden önce TSSF yönetimi, PADI ve SSI (vb..) gibi uluslararası sistemlerin “eğitmenlerinin” hangi aşamalardan geçip eğitmen oldukları, müfredatlarının neler olduğu, eğitim standartları, kalite kontrol sistemleri ve tabi tutuldukları sınavlarla öğrencilerine okuttukları materyaller, imzalattıkları tıbbi beyan formları ve diğer formlar vs… konusunda aydınlanmalı ve bu sistemlerin neden Dünya ‘daki dalgıçların % 99 unu temsil ettiğini incelemelidir.

Unutulmaması gereken bir gerçek varsa o da “Rekabetin” kaliteyi doğuracağıdır. Diğer sistemlerin eğitmenlerini engelleyerek, onların çalışmalarına mani olarak, onları sistemin içerisine almayarak ve “ötekileştirerek”, modern ve çağdaş dalış endüstrisi tesis edilemez.

Tüm Dünya dalgıçları kendilerine sunulan dalış eğitim sistemlerinden dilediklerini tercih ederek o sistemin eğitimini almak hakkına sahipken ve aldıkları sertifikalarla Türkiye ‘de rahatça dalabilirken, Türkiye ‘de “yasal” bir Ticari Dalış Merkezinde “yasal olarak” çalışan “diğer sistem eğitmenlerinin” eğitim vermelerinin yasaklanması “anlaşılabilir” değildir.

Eğer TSSF nin endişesi “kayıt dışılık” ise söz konusu “diğer sistem” eğitmenlerinin de Dalış Merkezi Yetki Belgesine isimlerini yazdırmaları ve CMAS eğitmenleri ile aynı sözleşmeyi imzalamaları, aidatlarını ödemeleri “kayıt dışılığa” mani olacaktır. Bu çözüm yıllardır önerilmekte ancak anlaşılamaz bir şekilde kabul görmemektedir. Bu direncin arkasında yatan gerçeği anlamakta zorlanmaktayız. TSSF nin CMAS eğitmeni olmak mecburiyeti getirmesinin sebebi CMAS dalış eğitmenlerinin “çok daha mükemmel standartlarla yetiştirildikleri” ve “çok daha tarafsız sınavlara tabi tutuldukları” ise, bu konuyu bir kez daha gözden geçirmelerini öneriyoruz.

TDMD nin kuruluş amacı Ticari Dalış Merkezlerinin insan hayatını tehlikeye atmadan, emniyetli dalış kuralları doğrultusunda, “kaliteli” bir hizmet sunmaları için gerekli olan mesleki standartların oluşturulmasına katkı sağlamak ve mesleğimiz ile ilgili problemlerimizin çözümünde bize destek veren ticari dalış merkezlerinin ve eğitmenlerinin sesi olmaya çalışmaktır.

Bu anlamda çabalarımız sürecektir ve sürmektedir. Tüm çalışmalarımız “hukuksal” zeminde bir hak arayışı niteliğindedir. Eğer TSSF ve sayın yönetimi bizi hala “yok” kabul ediyor ve bir yetkilisinin yazılı bir tartışma ortamında dile getirdiği gibi “5-10 uyurgezer dalış merkezinden” ibaret görüyorsa bu düşüncesini de gözden geçirmesini ve arkamızdaki desteği bir kez daha incelemesini talep ediyoruz. Bu bağlamda “TSSF” yi bağlayacak açıklamalarının “TSSF” tarafından yapılmasının daha uygun olacağı görüşündeyiz.

TSSF adına “kişiler” tarafından yapılan açıklamalar ya da herkese açık “facebook” gibi ortamlarda sarf edilen sözler ve yazılan yazılar “küçük düşürmeyi hedefleyen itibar sarsıcı” ifadeler taşımakla kalmayıp, zaman zaman tehdit ifadeleri de içerebilmektedir. Maalesef bu tür ifadeler “çözüme yönelik” çabalarımızı olumlu yönde etkilememektedir.

Saygılarımızla

T.D.M.D.

1 Ocak 2013

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
Ticari Dalış Merkezleri Derneği 3 Numaralı Duyuru, 10.0 out of 10 based on 2 ratings Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://sualtigazetesi.com/umut-eyriparmak-avrupa-ucuncusu/
   UmutEyriparmak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/miray-ulas-hansa-sinifi-engelli-yelken-dunya-3-su/
   MirayUlas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-konuk-aydin-yurdum/
   AydinYurdum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=143593&preview=true
   EjderGinyol
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-konuk-sn-cahit-uren/
   Sn.CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-konuk-kpt-neslihan-karayel/
   NeslihanKarayel_STUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/deniz-sohbeti-konuk-ozkan-gulkaynak/
   Konuk
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/deniz-kuvvetleri-kupasi-oncesi-murat-tan-atilla-gokova-yaris-ekibi-roportajlari/
   MuratTan&AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-ve-sadun-boro-nun-izinden/
   OdaveSadunBoronunIzinde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-boronun-izinde/
   OdaBoronunIzınde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz/
   ACIKDENIZ-KonukCahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-programi/
   STUDYOProgrami_Konuk_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dunya-seyahati-sunumu/
   DünyaSeyahati
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kristal-deniz-ege-ozkan-gulkaynak/
   KristalDenizEGE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kayitsiz-iii-ile-dunya-turu-felsefesi-ozkan-gulkaynak/
   OzkanGulkaynak_Sunum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-ilk-yardim-hayati-tehlike-ve-tekne-kazalari/
   TAYKSUNUM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sudan-sohbetler-konuk-aysegul-sora/
   AysegulSora_SUdanSohbetler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-riccardo-de-felice/
   AMERICA’SCU-RiccardoDeFelice
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kural-semineri-iii-ilker-bayindir/
   KuralSeminer-IlkerBayindir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-kuzey-kutup-dairesinden-guney-kutup-dairesine-gronland-ve-antarktika-prof-dr-talat-kiris/
   TAYKSUNUM-PROF.DR.TALATKIRIS
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/turkiyenin-amator-denizcilik-tarihi-ozkan-gulkaynak/
   TurkiyeninAmatorDenizcilikTarihi–OzkanGulkaynak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-sanat-ve-deniz-tutkunu-levent-celmen/
   SanatveDenizTutkunuLEVENTCELMEN
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/camlimani-gunleri-kismet-deniz-boro-polat/
   CamlimaniGunleri
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/denizin-sesi-konuk-prof-dr-ahmet-koman/
   Prof.Dr.AhmetKoman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/keyifle-8-yilda-seyr-i-alem/
   KEYIF’LE8YILDASEYR-IALEM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/atlantik-gecisleri-ekber-levent/
   AtlantikGeisleri-EkberLevent
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/michel-desjoyeaux-ile-online-bulusma/
   MichelDesjoyeauxilebulusma
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-sekoleva-yelken/
   SGSTUDYO–SEKOLEVAYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yuksek-performans-yenkencilik/
   YuksekPerformansYelkencilik
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder-ii-program/
   SGSTUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder/
   SG STUDYOKonuklarCemGur&TimucinBinder
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken/
   DobraDobraYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-mustafa-cakir/
   SGSTUDYOKonukMustafaCakir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-saruhan-cinay/
   SGSTUDYOKonukSaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/avrupanin-kalbinde-bir-yelkenli/
   Yalcinlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-ejder-ginyol/
   SGSTUDYO-Konuk
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/daddsunum-kadin-ve-deniz-zeliha-ozer/
   KadinveDeniz
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/j40-turkiye-sampiyonasi/
   J40TurkiyeSampiyonasi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/arkas-aegean-link-regatta-2020/
   ArkasAegeanLinkRegatta2020
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aciklamalar-oguz-akif-sezer/
   KomodorOguzAkifSezer-ACIKLAMALAR
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sportsboat-turkiye-sampiyonasi-saruhan-cinay/
   Sportsboat_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenli-tekne-kiralama-nedir/
   YelkenliTekneKiralama
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kadinlarla-barisin-nese-vidinli-hasipek/
   KadinlarlaBarisin-NeseVidinliHasipek
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ilk-yaris-aciklamasi/
   CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ekrem-inozu-roportaji-2/
   EkremInozuRoportajı
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sadun-boro-semra-igtac/
   SadunBoro
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg