Reklam Sözleşmesi

TARAFLAR:

Madde 1.

1. İşbu sözleşme, AKSUNA Su Sporları Tur. Tic. Ltd. Şti.  ile ………………………………… arasında yapılmış olup, bundan böyle bu sözleşmede, AKSUNA Su Sporları Tur. Tic. Ltd. Şti. “SG”, ………………………………………………………………………. “Reklam Veren” olarak ifade edilecektir.

SÖZLEŞME KONUSU:

Madde 2.

AKSUNA Su Sporları Tur. Tic. Ltd. Şti.e ait www.sualtigazetesi.com resmi web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; www.sualtigazetesi.com web sitesinin reklam veren ile SG arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 3.

A) Reklam Verenin Yükümlülükleri:

1-Reklam veren kendi hazırladığı banner’in kullanılmasını isteyebilir. Veya materyallerin reklam veren tarafından karşılanması halinde Kurumumuz banner’lerin SG tarafında belirlenmiş bedel karşılığında hazırlanmasına yardımcı olur.
2-Reklam verenler yayın dönemini (Aylık / 3 Aylık /6 Aylık / 12 Aylık) ve reklam yerini belirleyecektir.
3-Reklam alanları ve boyutları http://www.sualtigazetesi.com/?page_id=293 adresinde belirtilmiştir. SG reklam(banner) boyutlarında ve sayfa içindeki yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4- Reklamlar EK’teki Reklam Alım İlkelerine uygun olmalıdır.
5- Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde SG’nin izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
6- SG ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.

B) SG’nin yükümlülükleri:

1-Her hangi bir nedenle www.sualtigazetesi.com Web sitesine ulaşılamamasından dolayı SG sorumluluk kabul etmez.
2- Reklam hizmetinin SG’den kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu ve benzeri nedenlerle SG’den ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
3- İsteklinin kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
4- Sözleşme devam ederken isteklinin kendi hazırladığı banner, önceden SG’ye ulaştırılması koşuluyla ve günde 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.
5- SG  içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce reklam veren tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz.

ÜCRET:

Madde 4.

1- Reklam veren reklam bedelini (KDV dahil olmak üzere) ……………………… peşin olarak öder. Reklam Bedeli, Garanti Bankası 352 / 6699197  hesabına yatırılacaktır.
2- Sözleşmenin uzaması halinde, yeni yıl reklam ücretleri olarak SG’nin belirlemiş olduğu bedel esas alınır.

MÜEYYİDELER:

Madde 5.

1- İstekli reklam faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır.
2- Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar; karşılıklı görüşme ile sonuçlandırılacaktır. İhtilaflar halinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6.

Bu sözleşme imza tarihinden itibaren …..(ay/yıl) geçerli olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -1 (from 1 vote)